Kurs om nevromuskulære sykdommer for barn og unge

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer kurs for personer mellom 0 og 18 år med nevromuskulære diagnoser. Kurset er for hele familien.

Kurset vil gi informasjon om ulike diagnoser, samt om ernæring, aktivitet og energi, møte følelser hos barn og unge, familieliv, muligheter og rettigheter.

Det blir også mulighet for å delta på aktiviteter i basseng, tur eller avspenning.

Søknadsfrist 27.november.

Les mer om kurset og søk plass her: https://frambu.no/kurs/nevromuskulaer-sykdom-0-18-ar/