Vanskelig å få rehabiliteringsopphold?

Mange melder at endret praksis har gjort det vanskeligere å få innvilget rehabiliteringsopphold, etter årsskiftet. FFM vil samarbeide med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon for å gjøre noe med dette. Til dette arbeidet trenger vi hjelp til å skaffe dokumentasjon. Vi blir veldig glade for alle muskelsyke som tar seg tid til å fylle ut dette skjemaet om hvordan det har vært å søke om et rehabiliteringsopphold i 2023.

Undersøkelse om rehabilitering