Knallsterkt NAV-kurs

Med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet kunne FFM invitere til kurs og workshop om «Hvordan forholde seg til NAV» helgen som var.

Forelesere fra NAV fikk strålende tilbakemeldinger etter både foredrag, spørsmålsrunder og åpne diskusjoner.
Rettighetssenteret til FFO viste oss mye om hva som skjer når ikke alt går som det skal.
Forfatter Kristina Vedel Nilsen, blant annet kjent for boken «Den lille røde bok for deg som møter NAV», høstet kanskje mest applaus av alle. Hun solgte godt med bøker etter foredraget.
Selv prosjektleder Tollef Ladehaug fikk gode tilbakemeldinger. Ikke verst når temaet var en NOU på 283 side om forslag til endringer i klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. 

Vi kommer tilbake med en større artikkel i neste Muskelnytt, og vi skal skrive et hefte med hint og tips. For denne gangen avslutter vi med et sitat fra oppsummeringen en av gruppene fra workshopen leste høyt: «Vi synes at denne helgen har hjulpet oss til å snakke med NAV på en annen måte enn det vi har gjort til nå, og at vi  får mer informasjon som hjelper oss. Så vi synes virkelig kurshelgen har vært bra, og vi håper at vi og NAV kan fortsette å snakke samme språk i fremtiden. Vi snakket mye om at FFM i seg selv er en solskinnshistorie, og jeg fikk beskjed om å si dette: Vi synes at Tollef og likepersonsutvalget og de som sitter i styret og de medmenneskene vi møter har utrolig mye å si for livskvaliteten vår, mestringsfølelsen vår og det å holde ut med og klare det lille ekstra i hverdagen og i møtet med NAV og det å få nye bekjentskaper.»