Muskelnytt nr 3 – 2023

S-4 VÅRWEEKEND I NORD MED FYSISK AKTIVITET
Neste år innbyr FFM i Troms og Finnmark hele landet!

S-6 NÅ SKAL HUN BARE SLAPPE AV OG KOSE SEG
Kari Bjerketvedt har vært leder i FFM i Telemark i 27 år!

S-9 HVORDAN LEVE MED EN NEVROPATI EGENTLIG?
Enkelt forklart: Jo, tenk deg nå at planten er en muskel …

S-10 VIKTIG DOKTORGRAD OM DUCHENNE-GUTTER
Ellen Johanne Annexstad tok doktorgrad før sommeren

S-12 AKTIV UKE FOR VOKSNE KOMMET FOR Å BLI
Uka på Skien Fritidspark ble gjennomført med glans

S-16 MUSKELSYKE VAR FYSISK AKTIVE EI HEL UKE
FFMUs sommeruke i Skien Fritidspark ble en suksess

S-24 FINNES FYSIOTERAPEUTER FOR MUSKELSYKE?
Prosjekt lager oversikt over fysioterapeuter for muskelsyke

S-25 HAR MUSKELSYKE BEHOV FOR EN SOSIONOM?
NMK mener sosionomen er gull verdt for de muskelsyke