Spinrazabehandling av voksne med SMA er i gang

Som kjent ble Spinraza godkjent for oppstart hos voksne med Spinal muskelatrofi type 2 og type 3 i april i år. Tiden etterpå har gått med til planlegging og kartlegging av hvem som oppfyller kriterier for oppstart.

Tekst: Kristin Ørstavik, seksjonsleder overlege Dr Med, OUS

Flere avdelinger og spesialiteter samt helsefagarbeidere er involvert i arbeidet. Blant annet må røntgenavdelinger, fysioterapeuter og sykepleiere bidra betydelig for hver dose som gis, i tillegg til legene som har ansvar for selve behandlingen. Nå har de første personene fått sin første dose på Rikshospitalet. Universitetssykehusene i de andre tre helseregionene starter også snart opp. Dette er gledelig. De som behandles vil følges nøye for å måle effekt.»

Facebook
Twitter
LinkedIn