Ny frist: FFM inviterer til Likepersonssamling og forum for diagnosenettverk 20. -22. oktober

Likepersonsutvalgets høstseminar arrangeres på Scandic Asker og vil bestå av to parallelle hovedløp.

Det første er en samling der foreningens likepersoner, tillitsvalgte og representanter for et bredt utvalg diagnoser diskuterer muligheter for diagnosenettverk i FFM samt hvordan vi kan ta vare på de med ultrasjeldne diagnoser.

Dette løpet er en del av et prosjekt for nettopp dette og er reservert deltagere til stede på hotellet.

Det andre løpet er likepersonsutvalgets likepersonskurs for nye likepersoner. Dette løpet er lagt opp til hybridløsning, med både fysiske og digitale deltagere.

Programmet for helgen er under utarbeidelse, og publiseres så fort det er klart.

Vi tar forbehold om at det er begrenset med plasser.
Påmeldingsfrist: 17. september. 

Meld deg på her: Påmeldingsskjema

 

Prosjektet om diagnosenettverk, «Bærekraftig nettverksbygging på tvers av diagnoser», er støttet av Stiftelsen DAM (prosjektnummer SDAM_HEL464481).

\