NevroNet – samhandlingsprosjekt i Oslo, bydel Sagene og Østensjø

Prosjektet har nettside som samler informasjon, og retter seg mot personer med Multippel Sklerose (MS), dystoni og sjeldne, alvorlige nevromuskulære sykdommer (ikke ALS), samt fagpersoner i disse bydelene.

 

Prosjektet samler informasjon om diagnose, behandling, helsetjenester, kurs, fagpersonregister og andre tilbud til personer med Multippel Sklerose (MS), dystoni og medfødte arvelige nevromuskulære tilstander (NMD).
Nettsiden retter seg til både pasienter og fagpersoner.

 

Les om prosjektet her:  https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevronet#arvelige-nevromuskulaere-tilstander-nmd

 

Spesialfysioterapeut Gry Cecilie Dalby er leder av samhandlingsprosjektet.
Les intervjuet om NevroNet i Tidsskriftet Fysioterapeuten:
Ønsker å skape en nevro-“storfamilie” (fysioterapeuten.no)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn