Hvordan forholde seg til NAV?

Husk å melde dere på, fortsatt plass! Påmeldingsfrist 13. august. 

Kurs og workshop 22.-24. september

NAV er en del av den norske velferdsstaten som muskelsyke har rett på hjelp fra. Dessverre fungerer kommunikasjonen med dem ofte ikke helt knirkefritt. Av og til er forventningene og rettighetene på kollisjonskurs, av og til gjøres det feil og av og til snakker den muskelsyke og den NAV-ansatte forbi hverandre.

Vi inviterer til kurs og seminar på Scandic Asker. Der får vi med oss representanter fra NAV og Rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Vi får også med oss Kristina Vedel Nilsen, en av forfatterne av boken: «Den lille røde bok for deg som møter NAV». Blant temaene vi vil ta opp er de foreslåtte endringene i klageordningene i NAV.

Hensikten med samlingen er ikke å løse enkeltsaker, men å forbedre forståelsen mellom muskelsyke og NAV. Hensikten er å se på hvordan kommunikasjonen kan bli bedre, hvordan vi i større grad kan snakke samme språk.

Ved å dele de positive erfaringene, kan vi se nærmere på hva det er som gjør at ting fungerer. Vi ønsker en konstruktiv prosess som vi kan bruke som grunnlag for et hefte om temaet.

Det vil være mulig å velge mellom fysisk og digital deltakelse. Meld dere på via denne lenken:

Påmeldingsskjema kurs med NAV