Diagnosenettverk og likepersonsarbeid

Sett av helgen 20.-22. oktober.

FFMs medlemmer representerer over femti diagnoser, men det finnes flere hundre og stadig nye diagnoser avdekkes. Tradisjonelt har FFM lagt vekt på det vi har felles på tvers av diagnosene. Men med ny forskning og nye medisiner, merker vi en sterkere oppmerksomhet blant medlemmer og ikke-medlemmer rundt egen diagnose. Mange deltar i diagnosenettverk på Facebook eller andre sosiale medier. Nå etterlyser flere av disse tettere samarbeid og mer formell tilknytning til FFM. Stiftelsen DAM har gitt oss støtte til dette prosjektet: “Bærekraftig nettverksbygging på tvers av diagnosegrupper.”

Hvordan kan vi ivareta verdiene i fellesskapslinjen, beholde medlemmene samlet og få bedre tilgang til likepersoner og brukerrepresentanter med detaljkunnskap om de forskjellige diagnosene?

I løpet av høsten vil FFM ta kontakt med representanter for en rekke diagnoser for å innlede samtaler. Vi vil opprette en arbeidsgruppe som samler innspill, vurderer FFMs ressurser og legger fram en rapport og forslag til Landsmøte 2024.

Høstens kurs for likepersoner vil derfor inkludere en samling der foreningens likepersoner, tillitsvalgte og representanter for et bredt utvalg diagnoser diskuterer muligheter for diagnosenettverk i FFM samt hvordan vi kan ivareta de ultrasjeldne.

Endelig invitasjon og påmeldingsskjema blir sendt ut i august, men interesserte kan sette av helgen nå.

God sommer!