Disputas behandling av ungdom med Duchenne muskeldystrofi

Fredag 23. juni disputerte Cand. Med. Ellen Johanne Annexstad og forsvarte sin doktorgradsavhandling “Molecular and clinical characteristics and bone health in paediatric and adolescent patients with Duchenne muscular dystrophy in Norway.”

Annexstad har studert genetiske mutasjoner hos barn og ungdom med Duchennes muskeldystrofi i Norge og hvilken klinisk betydning dette kan ha. Hun har i tillegg sett på sykdomsutviklingen med og uten steroidbehandling og undersøkt effekten steroider har på blant annet vekst og beintetthet. Dette er en doktorgrad som vil få stor praktisk nytte for behandling og oppfølging av Duchennes muskeldytrofi langt ut over Norges grenser.
Patricia Melsom og Tollef Ladehaug var til stede og gratulerte på vegne av foreningen.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn