Internasjonal dag for Facioscapulohumeral muskeldystrofi (FSHD) 20.juni

Dagen markeres over hele verden for å øke bevisstheten rundt FSHD.

Facioscapulohumeral muskeldystrofi er er en sjelden, arvelig nevromuskulær sykdom hvor muskulaturen i ansikt, skuldre og overarmer gradvis brytes ned. Etter hvert kan også annen muskulatur rammes. Sykdommens alvorlighetsgrad varierer fra person til person. Kvinner med sykdommen vil ofte få symptomer senere og i mildere grad enn menn.

Les hele beskrivelsen og mer informasjon om diagnosen på frambu.no

Sjelden.no kan kan man lære mer om FSHD, hvilke symptomer/funksjonsnedsettelser som kan oppstå og konsekvenser av disse. Overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus, Kristin Ørstavik, gir en kort innføring i diagnosen i en video.