Informasjon om oppstart med Spinraza og lenke til opptak av informasjonsmøte

Prosessen frem mot oppstart med Spinraza for nye, voksne pasienter fortsetter. Det arbeides nå på de 4 universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Tekst: Petter Schandl Sanaker, Nasjonal faggruppe for SMA behandling

Prosessen frem mot oppstart med Spinraza for nye, voksne pasienter fortsetter. Det arbeides nå på de 4 universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, med å få oversikt over hvem som er aktuelle for oppstart med Spinraza ut fra kriteriene som er satt.

Mange lurer naturlig nok på om og når det kan bli aktuelt med oppstart for dem selv, og om praktiske forhold rundt behandlingen. Mange spørsmål ble besvart under det digitale pasientmøtet den 5/6, som kan sees i opptak:  https://vimeo.com/826165168?share=copy
(opptaket er tilgjengelig i 3-4 uker)

Hvordan blir man vurdert for behandling?
Det trengs en henvisning for pasienter som ikke allerede går til oppfølging ved ett av de 4 universitetssykehusene (behandlingsstedene), og henvisningen skal komme fra lokal nevrologisk avdeling. De nevrologiske avdelingene skal ha fått informasjon om hvilke opplysninger som trengs for å kunne gjøre en vurdering.

Den nasjonale faggruppen for SMA-behandling har hatt sitt møte før sommeren, og gått igjennom hvert behandlingssted sin situasjon med hensyn til voksne pasienter. Behandlingskriterier og vurdering av oppstart er gått igjennom for hver enkelt pasient for å sikre likest mulig vurdering. Pasienter som er aktuelle for oppstart med Spinraza etter sommeren blir kontaktet så snart en er klar med vurderingen.