NevroNet – samhandlingsprosjekt i Oslo, bydel Sagene og Østensjø

Prosjektet har fått egen nettside.

Hensikten med prosjektet er mer helhetlige og samkjørte tjenester tilpasset den enkelte og deres pårørende. Prosjektet har startet opp i bydel Sagene og bydel Østensjø i Oslo, og retter seg mot personer med Multippel Sklerose (MS), dystoni og sjeldne, alvorlige nevromuskulære sykdommer (ikke ALS), samt fagpersoner i disse bydelene og ved Nevrologisk avdeling ved OUS.

Fagpersoner i din bydel eller OUS vil spørre om du er interessert i å delta, og det er flott om du takker ja.

Dersom du bor i en av bydelene og ønsker å delta, vil du motta tre spørreskjemaer som du blir bedt om å svare på. Spørreskjemaene tar for seg effekt på psykisk og fysisk helse og livskvalitet, samt hvor fornøyd du er med innholdet i oppfølgingen, informasjonen og tilgjengeligheten i helsetjenestene.

Mer informasjon finner du på prosjektets nettside her:  https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevronet#arvelige-nevromuskulaere-tilstander-nmd

Spørsmål om prosjektet?
Ta kontakt med prosjektleder Gry Cecilie Dalby ved Oslo Universitetssykehus/ Rikshospitalet på uxdagr@ous-hf.no eller telefon 41410034.