Lansering av likepersonportalen

FFM har fått en egen likepersonsportal, i tillegg til siden på FFM.no

Den nye likepersonportalen er en godt organisert side, som gjør arbeidet som likeperson lettere.

  • Du finner lenker til aktuell informasjon
  • Lenker til skjemaer (Søke om støtte fra Funkis, rapportere aktiviteter og kurs)
  • Kan registrere deg som likeperson
  • Du kan logge inn og se og endre opplysninger om deg selv, via FFM-konto eller ved generering av engangspassord
  • Styremedlemmer har også en begrenset tilgang til å se liste over likepersoner i sitt lokallag med kontaktinformasjon

Gå inn på fanen “Noen å snakke med,” under emnesiden “Nedlastninger og lenker” liker linken til portalen øverst.

Likeperson – og studiearbeid

Direkte til Likpersonsportal

Facebook
Twitter
LinkedIn