Organisasjonshåndbok 2023

Revidert organisasjonshåndbok er publisert på nettsiden.

På landsmøtet i fjor ble det vedtatt nye vedtekter, og i forlengelse av dette var det behov for revisjon av organisasjonshåndboken.

I dette arbeidet har man også gått igjennom retningslinjer, revidert dem og lagt inn til i organisasjonshåndboken, så alt er samlet på et sted. Nå håper vi alle vil ta den aktivit i bruk i sitt organisasjonsarbeid.

FFM.no

Facebook
Twitter
LinkedIn