Digitalt informasjonsmøte om Spinraza for voksne med SMA

I regi av Nasjonal faggruppe for SMA behandling arrangeres det mandag 5.juni kl 16.00-18.00 et nasjonalt, digitalt informasjons møte om Spinraza for voksne med SMA.

Tekst: Trine Haug Popperud, Overlege PhD, Nevr avd, OUS Rikshospitalet

I regi av Nasjonal faggruppe for SMA behandling arrangeres det mandag 5.juni kl 16.00-18.00 et nasjonalt, digitalt informasjons møte om Spinraza for voksne med SMA. Det vil bli gitt generell informasjon om behandlingen, oppstart og oppfølging. Det vil også bli mulighet til å sende inn spørsmål av generell karakter underveis i møtet. Personlige spørsmål vil ikke kunne bli besvart.

Du får lenke til møtet ved å registrere deg her:

https://vimeo.com/webinars/events/0e27d72f-812c-4aa3-af5b-7f6d4b8b3f5f