FFMs Landsmøte 2023 – husk ny påmeldingsfrist 18.mai

Innkalling til digitalt Landsmøte 2023 er sendt ut i dag.  Last ned foreløpig program, saksliste og innkalling.

Deltakelse og stemmerett

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan, etter fylte 15 år, melde seg på landsmøtet som observatører uten tale- og forslagsrett i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Lokallagene som har levert revidert årsregnskap og årsrapport innen utgangen av april, har stemmerett. Det samme gjelder FFMU. Sentralstyret har stemmerett i alle saker unntatt årsrapport og årsregnskap.

Lokallagene og FFMU velger delegater til landsmøtet blant sine tillitsvalgte etter følgende fordelingsnøkkel:

  • 2 delegater for de første 200 medlemmer
  • 1 delegat pr. påbegynt 200 medlemmer

Sentralstyret møter med tale- og forslagsrett i alle saker.
Kontrollkomiteens leder og valgkomiteens leder kan delta med talerett.
FFMs sekretariat kan delta med talerett.

Sakspapirer vil bli sendt på epost til fylkene, påmeldte delegater og observatører i uke 20.

 

Påmeldingsfrist til Landsmøte og kurs er er forlenget til 18. mai. 

 

Påmeldingsskjema: https://forms.office.com/e/YrukNRK9be

 

Last ned mer informasjon i pdf:  

Foreløbig program LM 2023

Innkalling_LM2023

Saksliste