Innspillsmøte om nasjonal finasieringsløsning for sjeldne diagnoser

Foto: Michael Chr. A. Simonsen/Dagens Medisin

Dagens medisin har en artikkel om saken, hvor blant andre lege og professor i medisinsk genetikk, Arvid Heiberg, uttaler seg.

Stortingsrepresentanter har fremmet forslag om nasjonal finasieringsløsning for sjeldne diagnoser. FFM  deltok på innspillsmøte på Stortinget.

Dagens medisin har en artikkel om saken, hvor blant andre lege og professor i medisinsk genetikk, Arvid Heiberg, uttaler seg. Han sier i artikkelen at han er bekymret for at en slik løsning blir for lik den man har i dag. Man risikerer å sette enkeltgrupper opp mot hverandre, fordi potten ikke blir stor nok i forhold til behovet. Videre påpeker han at man i tillegg til de helseøkonomiske kostnadene må se på samfunnskostnadene.

Les artikkelen fra Dagens medisin her:  Forslag om egen finansieringspott for sjeldne sykdommer