Møte i brukerutvalget for NAV Bilsenter Vest-Norge

Hvis du har sak du vil at vi skal ta opp møtet, send på Email til egil.hope@ffm.no senest tirsdag 11. april.
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-vestland/lokal-informasjon/brukarmedverknad-og-brukarutval
Brukermedvirkning på området bil og utstyr er lagt til hvert Bilsenter. Brukerutvalget skal arbeide med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og skal bidra til å sikre kvaliteten innenfor tjenesteområdene bil og utstyr. Hensikten med brukerutvalget er å kvalitetssikre og utvikle et enhetlig tilbud til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå. Brukerutvalget skal få mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene som Bilsenteret har ansvar for.