Referat fra Årsmøte i FFMB torsdag 23. mars 2023

Nye vedtekter i FFMB ble enstemmig vedtatt – og styrets forslag til styrehonorar som fordeles internt i styret ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer. Motforslag om ytterligere økning av honoraret  falt.

Gunnar Rotevatn går ut av styret, og vi takker ham for innsatsen.

Ellen Louise Olsen ble valgt som ny sekretær og Eldbjørg Raaen ble valgt inn  som 3. medlem av Valgkomiteen, Vi ønsker dem begge hjertelig velkommen!

Årsmøteprotokoll blir lagt ut så snart den er klar.

Etter vel avviklet årsmøte fikk vi servert god mat fra Eiker Vekst, og det ble gode samtaler rundt småbord.