Muskelnytt nr 1 – 2023

S-4 HAN HAR CMT OG TRENER 15 TIMER I UKA
Martin drømmer om å delta i Paralympics i 2024 …

S-7 –VI BURDE SNAKKE MER OM DET MENTALE
1570 luer til Mongolia er viktig, men det er ikke nok

S-8 POMPES OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING
Professor Arvid Heiberg skriver om Pompes sykdom

S-12 LOKALFORENING I VEST FEIRET 40 GODE ÅR
Men 1983-mål er fortsatt aktuelle for FFM i Vestland

S-16 DET HANDLER JO OM VÅR EGEN HVERDAG!
FFM avviklet kurs om CRPD og brukermedvirkning

S-19 SLIK KAN DU GJØRE HVERDAGEN ENKLERE
Enda en gang forteller Tone Edvardsen oss hvordan!

S-24 ER DET SÅ VIKTIG Å VÆRE MEDLEM AV FFM?
Marita Hole har gode minner fra oppveksten med FFM

S-26 NMK TAR VARE PÅ BÅDE FAG OG NETTVERK
Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid i flyten

Muskelnytt 01.23_WEB_1

Muskelnytt 01.23_WEB_2