Årsmøte i FFM Rogaland – torsdag 23. mars 2023 kl 1800

Styret i FFM Rogaland inviterer alle medlemmer til årsmøte

Torsdag 23. mars 2023 kl. 1800 i Madla bydelshus (i Stova)

Adresse: Åsta Kongsmors gate 20, 4044 Hafrsfjord

Saksliste:

  1. Åpning med godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Arbeidsprogram
  7. Innsendte forslag
  8. Valg

Påmelding sendes innen 16. mars til ffmrogaland@ffm.no eller til Karin Ranhoff: karin.ranhoff@ffm.no eller på SMS til 90171263.

Sakspapirer sendes ut pr. epost til medlemmene 2 uker før årsmøte.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen!

🌺🌺

Etter årsmøtet er over blir det litt mat og drikke med mulighet til å prate sammen.

Med vennlig hilsen

Styret i FFM Rogaland