Innkalling til årsmøte søndag 23. april 2023

Sett av dato. Styret har gleden av å ønske våre medlemmer velkommen til Scandic Flesland Airport for vårt årsmøte. Scandic Flesland Airport Vi starter med lunsj kl 12.00, deretter årsmøte fra kl 13.00. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest 4 uker før årsmøtet. Skriftlig innkalling med saksliste er også sendt ut pr. Email. Etter årsmøte ca kl 14.00 blir det medlemsmøte med info fra foreningen samt planer for resten av året. VELKOMMEN
Innkalling med saksliste årsmøte 2023