Abonner på nyhetsbrev fra NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland sender nyhetsbrev på Epost omlag en gong i måneden. Brevet inneheld saker knytt til tjenestene våre. Det kan vere informasjon om regelverk og rutinar, endringar i tenestetilbudet, kurs og liknande. Når du registrerer e-postadressa di samtykker du til at vi sender deg nyhetsbrevet, og at vi bruker e-postadressa til å gjere dette. Vi vil ikkje bruke e-postadressa til anna enn å sende deg nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av brevet. Lenke til avmelding finn du i alle nyhetsbrev.
Lenke til: Påmelding nyhetsbrev