Tilbud for barn og unge ved Valnesfjord Helsesportsenter

Tilbudet passer best for barn og unge mellom 6—20 år med ulike fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Tilbudet passer best for barn og unge mellom 6—20 år med ulike fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Tilbud om tilpasset fysisk aktivitetsopphold i blandet gruppe eller i egne diagnoseopphold. De har også tilbud om ulike temaopphold.

 

Mer informasjon om oppholdet og hvordan søke:  Informasjonsbrosjyre barn og unge valnesfjord

Klikk her for å lese om Valnesfjorden Helsesportsenter