Årsmøte i FFM i Oslo og Akershus – lørdag 11. mars kl. 1600

Årets årsmøte i Foreningen for muskelsyke i Oslo og Akerhus avholdes lørdag 11.mars kl 1600 på Hotel Opera i Oslo.

Årsmøtet vil bli avsluttet med en festmiddag.

Alle medlemmer er velkomne til å delta på årsmøte og etterfølgende festmiddag.

På grunn av bestillingfrist for antall deltakere til middag, så ber vi om en påmelding innen 25. februar.

Innkalling er sendt til alle medlemmer.