14.02.2023 Tomt for penger til aktivitetshjelpemidler

Årets bevilgning er tømt, og Nav kommer ikke til å innvilge flere søknader om aktivitetshjelpemidler til voksne over 26 år i 2023, den såkalte Akt26-ordningen. Akt26 er en ordning som ble innført i 2014 for at også personer over 26 år skal få en mulighet til å søke om hjelpemidler til fritid og fysisk aktivitet gjennom Nav hjelpemiddelsentral. Før var det bare barn og unge som kunne få støtte til slike hjelpemidler. Akt26-ordningen skiller seg fra den vanlige hjelpemiddelformidlingen på to vesentlige punkter: den har egenandel, og den er begrenset av et bestemt beløp i statsbudsjettet. Denne potten har vært for liten i forhold til etterspørselen hvert år siden 2018. Ordinær hjelpemiddelformidling er derimot finansiert gjennom en overslagsbevilgning som innebærer at Nav ikke kan gå tom for penger til formål. Handikapnytt som referer til nav på sin nettside: Akt26-ordningen