Møtet i NAV Områdeutvalg fredag 10. mars

Hei,
hvis du har sak du vil ta opp på møtet, send dem til meg på e-post: egil.hope@ffm.no
Senest mandag 20. februar.
Områdeutvalet gjer brukarane høve til å delta i drøftingar og gje råd og innspel for å utvide sentralen sitt grunnlag for avgjersler.
På den måten kan organisasjonane bidra til at NAV leverer stadig betre tenester.

Link til Områdeutvalget