Nye muligheter, nye overganger – Fagkonferanse for sjeldne nevromuskulære tilstander

Påmelding til fagkonferansen 7. og 8. september 2023

på Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø er åpnet.

Hovedmålgrupper for Fagkonferansen:

  • Leger fra ulike fagdisipliner, fysio​terapeuter og andre behandlere.​​
  • Voksne personer med arvelige nevromuskulære sykdommer som for eksempel muskeldystrofier, spinal muskelatrofi, perifere nevropatier og lignende, og deres pårørende.

Informasjon om hvordan du melder deg på, program i stikkordsform og kostnader finner du her:  Nevromuskulært kompetansesenter