Barnas byrom tildelt Byen for alle prisen 2022

Barnas Byrom er en del av Bymiljøetaten i Bergen Kommune, og arbeider med lek i by. Programpakken for Barnas Byrom omfatter både større oppgraderingstiltak på eksisterende lekeplasser, og utvikling av nye leke- og aktivitetstilbud i sentrale bydelsstrøk. Det blir holdt høyt fokus på å ivareta de grønne kvalitetene samtidig med å sikre økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne og universell utforming, sambruk og et bredt aktivitetstilbud. Jurymedlemmer har selv besøkt flere av de nye lekeplassene, og forteller at det er stas å ta med barnebarn dit hvor en sammen kan gjøre ting, ha det trivelig og kjekt. Lekeplassene er noe helt nytt med likeverdig lek og aktivitet som må besøkes og oppleves. Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse har tildelt “Byen for alle”-prisen 2022 til Barnas byrom. https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/samfunn/byen-for-alleprisen-til-barnas-byrom