40-års jubileum 21.-23.oktober 2022

Jubileet ble holdt på hotell Zander K. Fredag ettermiddag med en rolig start. Lørdag, konferanse som inneholdt foredrag med relevante temaer for muskelsyke og deres pårørende. Tema som bil, arbeid, bolig og brukerpass ved NAV Hjelpemiddelsentral. BPA (rettigheter/lovverk) ved Uloba. Foredrag ved Ove Fondenes, professor dr.med spesialist i lungemedisin og Laurence Bindoff, professor emeritus, spesialist i nevrologi.
Lørdag ble avsluttet med jubileumsmiddag, god mat og drikke samt lett underholdning.

Facebook
Twitter
LinkedIn