Invitasjon til skrivekurs 24. – 26.mars 2023 på Scandic Oslo Airport hotell

FFM i samarbeid med studieforbundet FUNKIS

og Bernt Roald Nilsen inviterer til skrivekurs på Scandic Oslo Airport hotell. Det er også mulig å delta digitalt, men dette  kurset egner seg nok best for for de som kan være er tilstede. Påmeldingsfrist: 13.februar.

CRPD – Skriving som verktøy for dine rettigheter

Bernt Roald Nilsen skal lære oss om skriving som hjelpemiddel i arbeidet med å få ut kunnskap om, og å få gjennomslag for arbeidet med CRPD. Bernt har som redaktør av tidsskriftet Muskelnytt, lang erfaring med å skrive for og om personer med nedsatt funksjonsevne.  Hans hovedbeskjeftigelse er likevel å holde forskjellige skrivekurs, både innledende kurs og på høyt nivå. Han blir blant annet brukt til å holde kurs for nye forfattere i Cappelen Damm.

Denne helgen skal vi bruke det vi har lært om både CRPD og brukermedvirkning til å skrive innlegg, leserbrev eller lignende saker deltakerne kan ha bruk for i arbeide som tillitsvalgte og brukermedvirkere

Kurset begynner fredag 24. mars kl 17 og avsluttes søndag 26. mars med lunsj kl 13.30.

Påmeldingsfrist er 13.februar.

Til påmeldingsskjema: https://forms.office.com/e/B0G09mCw5G

Det er begrenset antall plasser.