Årsmøte søndag 23. april 2023

Sett av dato. Styret har gleden av å ønske våre medlemmer velkommen til Scandic Flesland Airport for vårt årsmøte. Vi starter med lunsj kl 12.00, deretter med årsmøte fra kl 13.00. Dette som varsel om vårt årsmøte. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest 4 uker før årsmøtet. Skriftlig innkalling med saksliste vil vi sende ut tre uker før årsmøte avholdes.

Facebook
Twitter
LinkedIn