Temasamling om universell utforming 16. februar

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse (KRPF) Bergen har gleden av å invitere til temasamling om universell utforming på Bergen rådhus, torsdag 16. februar kl. 15.00-18.00

Rådet søker innsikt i hvordan byens største utdanningsinstitusjoner forholder seg til universell utforming (UU) – både i forhold til egne studenter og ansatte, men også i fagmiljøet og undervisningen. Endelig program følger etter hvert, men følgende innledere er bekreftet:

Høgskulen på Vestlandet (HVL):
Thomas Owren, Kristine Berg Titlestad , Karen Lovise Malde Heiseldal , Institutt for velferd og deltaking, samt Maia Vatlestad, Avdeling for utvikling av læring og undervisning, HVL

Universitet i Bergen (UiB):
Ellen Lien, ansvarlig for universell utforming, Studieavdelingen UiB

Påmelding ved til krpf@bergen.kommune senest 09. februar
Det vil bli servert pizza, kaffe og kake, så husk å si ifra om eventuelle allergier o.l.

Mvh Ragnhild Hvoslef Krüger
Rådgiver – Eldrerådet/Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse/Byrådsleders avdeling
Bergen kommune
Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon 99108215