Svar på spørsmål om fritak for betaling av bompenger for forflytningshemmede i prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal

Vegdirektoratet har mottatt deres henvendelse av 17. november 2022. Dere ber om at beslutningen om at forflytningshemmede ikke har fritak for betaling av bompenger i prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal blir revurdert, samt begrunnelse for beslutningen.

Prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal er definert som en strekningsvis utbygging, og ikke en bomring, og det gis derfor ikke fritak for betaling av bompenger i prosjektet for forflytningshemmede. Ved å gå inn på www.autopass.no kan dere lese mer om bompengeordningen.