Kurs arrangert av familevernkontoret (Bufdir)

Kursene “Kva med oss?” og “Kva med meg?” er for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom. De tar opp problemstillinger knyttet til denne livssituasjonen. Illustrasjonsbilde
“Kva med oss?” er for par, “Kva med meg” henvender seg til enslige og skilte foreldre. Kursene går over en helg, som regel fredag til søndag, og er lagt til hoteller rundt omkring i landet. Tilbudet er gratis og man kan melde seg på ved å henvende seg til familievernkontoret.

Kurs for foreldre med barn med spesielle behov