Kurs om CRPD og brukermedvirkning

Denne helgen arrangerte vi det andre av tre kurs i pilotprosjektet CRPD – dine rettigheter. Dette er et samarbeidet med studieforbundet Funkis, og denne gangen hadde vi også med representanter fra andre foreninger. De tilfører kurset andre perspektiver, samtidig som vi opplever å ha mange like erfaringer og å være opptatt av de samme problemstillingene.

Denne gangen var det brukermedvirkning som var tema, med de muligheter og utfordringer denne rolle kan gi. Temaer som rolleforståelse, det å bli hørt som brukermedvirker og brukermedvirkning i forskning ble tatt opp.

Facebook
Twitter
LinkedIn