VARSEL om årsmøtet 2023 i FFM i Buskerud

Årsmøtet 2023 i Foreningen for muskelsyke i Buskerud vil bli avholdt torsdag 23. mars, kl. 18.00.

 Sted: Nedre Eiker Menighetssenter, Stenseth alleen 1, 3055 Krokstadelva.

 Saker til behandling må være styret i hende senest 24. februar.

 Innkalling med saksliste + mer informasjon blir sendt ut senere.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn