Høstsamling på hotel Scandic Ørnen, 23. november 2019:

Tema var å sette lys på hvordan vi kan finne løsninger for å ta vare på oss selv, vår
helse og livskvalitet. Til innleder hadde vi fysioterapeut som for tiden jobber med
helseteknologi som skal gjøre det enklere å håndtere muskelskjelettplager og andre
utfordringer. Her er lagt opp til dialog, og spørsmål, utveksling av erfaringer der
likepersonperspektiv har en sentral rolle. Medlemmer deltar med sine spørsmål, om
behandling, dagligdagse utfordringer samt utveksling av erfaringer oss medlemmer
imellom er sentralt. Unge, voksne, og de litt eldre i samtale, og diskusjon. Der
erfaringer med bla likepersontiltak, og arbeide som likeperson har en sentral rolle.
Viktige tema kan nevnes tema som omhandlet trening, sydenreise med varme, delta
innen handikappidrett, utvikling i prognoser, fysisk fremtid, det å mestre hverdagen.
20 medlemmer med assistenter deltok på høstsamlingen.