Kongens fortjenestemedalje til Magnhild Rasmussen

Mandag 19. desember fikk dr. med. Magnhild Rasmussen kongens fortjeneste medalje i Oslo rådhus for lang og tro tjeneste for barn med nevrologiske tilstander.
FFM fikk være tilstede ved overrekkelsen.

Magnhild Rasmussen er spesialist i barnesykdommer. Siden hun begynte på Berg gård Sentralinstitutt for habilitering har engasjert seg i arbeid med muskelsyke barn. I 2021 ble hun pensjonist, men fortsatte i et engasjement, deltid, på kompetansesenteret EMAN på Rikshospitalet. På bildet står hun sammen ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

På side 16-17 i Muskelnytt nummer 1 2022 sto det en artikkel om Magnhild Rasmussen Muskelnytt 1 2022.

Magnhild Rasmussen mottak kongens fortjenestemedalje før jul