Kurs hos Frambu 2023

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser har publisert kursene for 2023, og har en rekke tilbud for våre medlemmer. Blant annet “Samling for pårørende til voksne med en av Frambus diagnoser” 6. – 7. mars, “Besteforeldrekurs” 12. – 14. april, “Frambukonferansen 2023” 1. juni og “Barn med en sjelden diagnose (0-5 år)” 25. – 29. september.

I sommer arrangeres også kursene Frambuleir i tre omganger: For barn, ungdom og unge voksne. Dette er kurs hvor man får prøve ut aktiviteter, sprenge egne grenser, utveksle erfaringer og mulighet for nye bekjentskaper.
Husk at flere av kursene og sommerleiren har søknadsfrister.

Frambu kurskalender 2023

For ansatte i skole og skolefritidsordning (SFO/AKS) som har elever med sjeldne diagnoser og fysiske funksjonsnedsettelse holder de digitalt kurs “Tilrettelegging og helseoppfølging i skolen” 25. april.
Kurset har som mål å styrke kunnskap om behov og muligheter for fysisk, medisinsk og sosial tilrettelegging, for å fremme deltakelse i lek og læring i skolehverdagen for barn og unge med en sjelden diagnose og fysisk funksjonsnedsettelse.

I tillegg ligger det flere aktuelle digitale kurs tilgjengelig på nettsiden, som man kan ta når man måtte ønske det.

Facebook
Twitter
LinkedIn