Oppdaterte retningslinjer for klinisk oppfølging Friedreichs ataksi

Personer med diagnosen Friedreichs ataksi har ikke alltid fått tilgang til spesialisert klinisk behandling. Derfor ble det utarbeidet retningslinjer for praksis på området i 2014,  som nå er evaluert og oppdatert.

Gruppen som har arbeidet med dette har også sett på litteratur, fått ekspertuttalelser, brukererfaringer og samlet naturhistoriske data. Dette har ført til en rekke kliniske anbefalinger og erklæringer om best praksis, fordelt på 17 hovedområdet.

Dette er nærmere omtalt på nettsiden til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, hvor det også er link til de oppdaterte anbefalingene. (Disse er på engelsk).

Oppdaterte retningslinjer for klinisk oppfølging ved Friedreichs ataksi

Kilde: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser