Undersøkelse om funksjonsnedsettelse og helse, utdanning og arbeid

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennomfører velferdsforskningsinstituttet NOVA en undersøkelse om helse, utdanning og arbeid. Den retter seg mot voksne som har en funksjonsnedsettelse, langvarig sykdom og/eller diagnose.
Undersøkelsen er anonym og tar kun 10 minutter å gjennomføre.

Prosjektet er vurdert og godkjent av Norsk senter for forskningsdata. Det er bare forskerne i prosjektet som har tilgang til dataene.

 

Lenke til spørreundersøkelsen: Undersøkelse om helse, utdanning og arbeid