Har du en prosjektide eller trenger du toppfinansiering av et forskningsprosjekt?

Sjekk ut Forskningsfondet og Legatet,  søknadsfristen er 10.januar 2023

 

Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer

Totalt til tildeling ca. kr 500.000.

Formål

  • styrke kunnskapene om muskelsykdommer og aktivt bidra til å bedre muskelsykes livssituasjon.
  • finne årsaken til muskelsykdommer, herunder deres grad av arvelighet
  • bedre diagnostiseringen av muskelsykdommer
  • bedre den genetiske veiledningen til muskelsyke og deres pårørende
  • utvikle behandlingsmetoder for muskelsyke pasienter
  • fremskaffe kunnskap som kan bidra til økt livskvalitet og bedre levekår for muskelsyke og deres pårørende

Erik Allums Legat for Duchenne muskeldystrofi

Totalt til tildeling ca. kr 300.000.

Formål

  • utvikling av ny viten om Duchenne muskeldystrofi
  • spesielle tiltak
  • utvikling av hjelpemidler som får en direkte effekt på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til personer med Duchenne muskeldystrofi og deres familier

 

Ta gjerne kontakt med daglig leder Tone I. Torp.
E-post fondet@ffm.no
Telefon 95164848 (kjernetid 10-14 mandager og torsdager)