Muskelnytt nr 4 – 2022

S-4 VEBJØRN LAR SEG IKKE STANSE SÅ LETT…

Han har Duchennes og 12 timer lange arbeidsdager.

S-6 INTERESSANTE KURS OM FATIGUE OG CRPD

FFM skolerer medlemmene på helt sentrale temaer.

S-10 MUSKELSYK – MEN VANT OSLO MARATON

“Det verste er kanskje at ikke alle ser at jeg er syk…”

S-14 HVA ER NÅ EGENTLIG MUSKELDYSTROFIER?

NMK leverer enkle forklaringer på sjeldne fenomener.

S-16 VI HAR IKKE LENGER KONGELIG BESKYTTER

Samarbeidet med prinsesse Märtha Louise er avsluttet.

S-18 AKTIVITETEN I LOKALLAGENE TAR SEG OPP

Covid er på vikende front – aktiviteten er i gang igjen.

S-23 FFMU ARRANGERTE SIN FØRSTE GAMINIGHELG

En hel helg full av moro for fornøyde gaming-deltakere.

S-27 FAGFOLK OG BRUKERE SAMMEN PÅ SOMMARØY

Over 40 deltakere fra NMK, UNN, EMAN, FFM og FFMU.

 

Muskelnytt 04.22_WEB_1

Muskelnytt 04.22_WEB_2