Digital konferanse om Myasthenia Gravis (MG)

Pasientorganisasjoner i Europa inviterer til  digital konferanse om MG, hvordan man lever med diagnosen og hvilke behov pasientgruppen har. Det vil bli drøftet MG i ulike europeiske land, hvordan livene til MG pasienter kan bli bedre og hvordan diagnosen påvirker pasienters omsorgsgivere. Dette vil sees i sammenheng med EUs strategi for sjeldne diagnoser.

Konferansen finner sted tirsdag 29. november 17:00 – 19:30.

I programmet finner du mer informasjon om konferansen og link til påmelding.
Informasjonen og konferansen er på engelsk.

29 November invitation V2[35]