Ledige plasser igjen på kurshelgen om brukermedvirkning og CRPD, 13.-15. januar 2023

Brukermedvirkning er både noe av det viktigste FFM driver med og kanskje det mest usynlige arbeidet vi gjør. Når kunnskapen om nevromuskulære diagnoser i samfunnet og helsevesenet er så mangelfullt, er det avgjørende at muskelsyke kan bidra til at de tilbudene som finnes i best mulig grad tilpasses våre behov. FFM har representanter hos alt fra kommunale råd og statlige råd og utvalg til Frambu og Beitostølen.

Vi holdt et kurs i brukermedvirkning som del av likepersonssamlingen 2021, og fikk et klart ønske om mer av det samme fra de som var til stede. Dessuten var det flere av brukermedvirkerne som ikke var til stede, og vi har fått en rekke nye tillitsvalgte rundt i landet.

Nå inviterer vi, sammen med Studieforbundet Funkis, til en hel helg om brukermedvirkning. Vi kommer også til å se på hvordan vi kan bruke CRPD, FN’s konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, til å få gjennomslag for våre rettigheter i brukermedvirkningen.

Kurset vil gjennomføres på Scandic Oslo Airport , men det vil også være mulig å melde seg på og delta digitalt.

Vi kommer til å ha med oss ledende fagfolk til å snakke om brukermedvirkning CRPD, men vi er vel så opptatt av hva dette vil bety for oss, så vi setter av godt med tid til at de tillitsvalgte kan diskutere seg imellom. Vi planlegger også å bruke både faglige innslag og innspill fra de tillitsvalgte til å lage en ny kurspakke om brukermedvirkning og CRPD som kan brukes videre i organisasjonen og av de 93 andre medlemsorganisasjonene i Funkis.

Du kan velge om du vil delta på fysisk på hotellet eller om du vil delta digitalt. Tillitsvalgte i FFM får dekket både hotell og reiseutgifter etter FFM’s vanlige regler.

Du kan melde deg på ved å følge denne lenken:

Påmeldingsskjema brukermedvirkning og CRPD

Påmeldingsfrist søndag 27. november