Nytt samhandlingsprosjekt i bydel Sagene og Østensjø: Nevronet

Nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus i samarbeid med blant annet FFM er i gang med pilotprosjektet Nevronet. Hensikten er mer helhetlige og samkjørte tjenester tilpasset den enkelte og deres pårørende.

Prosjektet starter opp i bydel Sagene og bydel Østensjø i Oslo, og retter seg mot personer med Multippel Sklerose (MS), dystoni og sjeldne, alvorlige nevromuskulære sykdommer (ikke ALS), samt fagpersoner i disse bydelene og ved Nevrologisk avdeling ved OUS.

Fagpersoner i din bydel eller OUS vil spørre om du er interessert i å delta, og det er flott om du takker ja.

Dersom du bor i en av bydelene og ønsker å delta, vil du i løpet av ett år motta tre spørreskjemaer som du blir bedt om å svare på. Spørreskjemaene tar for seg effekt på psykisk og fysisk helse og livskvalitet, samt hvor fornøyd du er med innholdet i oppfølgingen, informasjonen og tilgjengeligheten i helsetjenestene.

I skrivet er det mer informasjon om prosjektet, kriterier for å delta og hvordan personvern vil ivaretas.

Nevronet infoskriv 081122(2)