Påminnelse: Kurs for voksne med nevromuskulære sykdommer

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser inviterer til tre dagers kurs for voksne med nevromusklære sykdommer

mandag 30. januar – onsdag 1. februar 2023.

Deres assistenter, ledsager eller BPA kan også søke om å delta.

Kurset handler om å leve med nevromuskulær sykdom, med mål om å økt helsekompetanse til å håndtere utfordringer knyttet til arbeid, utdanning, psykisk helse og navigering i helsetjenesten.

Dersom du er i målgruppen men ikke ønsker å delta kan melde seg som deltaker i en kontrollgruppe til et forskningsprosjekt om helsegevinsten av å delta på kurs. Undersøkelsen skal se på nytte av å delta på kurs sammenlignet med de som ikke gjør det.

Søknadsfrist 28. november

Besøk Frambu.no for å lese mer.