Spørreundersøkelsen om funksjonshemmede i grunnskolen

Kantar gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon om hvordan elever med funksjonsnedsettelser har det på skolen når det gjelder tilrettelegging, holdninger og trivsel.

Undersøkelsen er todelt, en del rettet mot skoleledere og lærere, den andre mot elever og deres foresatte. Nå har dere, elever og foresatte, med andre ord mulighet til å gi en tilbakemelding om deres skolehverdag. Klikk på linken for å komme til undersøkelsen:

Facebook
Twitter
LinkedIn